Anasayfa / Güncel / YENİLİĞİ TEMELE ALAN KURUM KÜLTÜRÜ GEREKLİ Mİ?

YENİLİĞİ TEMELE ALAN KURUM KÜLTÜRÜ GEREKLİ Mİ?

İnovasyonda (ürün inovasyonunda) ilk olmak ya da söz konusu ürüne sürekli farklılık katmak için inovatif bakış açısı kazanmak gerekir. Başka bir deyişle bir şirket yeniliği temele alan kurum kültürüne sahip olmalıdır.

 

Bu bağlamda bir işletme ya da şirket için kurumsal dönüşüm şarttır. Yani değişimin mantığını kavrayarak ilgili dönemin ve ortamın gereklerini yerine getirmek; ilgili adımları atmak gerekir.

 

Farklı düşünmekle işe başlamak yerinde olacaktır. Başka bir deyişle farklı düşünme aracı olan ve grupça yapılan beyin fırtınası toplantılarına gidilmelidir. Ancak bu sayede söz konusu ürüne farklı bir özellik katılabilir.

 

İnovasyon takımlarında bu toplantılara ağırlık verilmeli ve 5N1K sorgulaması yapılmalıdır. Bu sayede maliyetler de düşürülebilir. Çünkü değer zinciri (üretimden satış sonrasına kadarki süreç) baştan aşağı sorgulanarak inovatif çözümler geliştirilir.

 

Pazar payından ziyade müşteri payının değerlendirilmesi de önem kazanmıştır. Kısacası müşterinin aynı üründen daha sık alması için yenilikçi taktikler geliştirilmelidir. Başka bir deyişle artık pazarlama da yenilikçi olmak zorundadır.

 

Müşterilerin kârlı olanları şirkete yönlendirilirken kârlı olmayanları devre dışı bırakılır ya da başka şirketlere yönlendirilir. Kişiselleştirilmiş kampanyalara gidilmesi müşteri payının arttırılmasında kilit önemdedir.

 

Değişimin mantığını kavrayamayan ve ortamın, dönemin gereklerini yerine getiremeyenler standartlaşmanın kıskacında demektedir. Oysa artık farklılaşma penceresinden bakmanın vakti gelmiştir de geçmiştir.

Günümüzde ürünün etrafına bakmak ve empati yapmak önemli hale gelmiştir. Ancak bu sayede müşterinin isteklerine cevap verilebilir. Bunun dışında zamanla müşterilerin isteklerindeki değişimler de göz önüne alınmalıdır.

 

Müşterilerin sıkıntı ve şikayetleri de sürekli değerlendirilmelidir. Çünkü segment sıkıntıları da inovatif çözüm geliştirmede önemli olmaktadır. Müşteriyi temele alan yeni pazarlama anlayışında müşteri nezdinde sadakat yaratmak amaçlanmalıdır.

 

En etkili aşama olan müşteri nezdinde sadakat yaratılması yoluyla kâr artışına gidilir. Müşteri nezdinde sadakat yaratılması için yenilikçi pazarlama taktikleri ve araçları geliştirilmelidir.

 

Derinlemesine pazarlama yapılması maliyetlerin kontrol altında tutulmasını sağlar. Geleneksel pazarlamada kitle iletişim araçları sık sık kullanıldığından maliyetler artar. Önemli olan kulaktan kulağa pazarlamaya gidilerek maliyetleri arttırmamaktır. Yeni pazarlama anlayışı bunu emreder.

 

Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere yeni pazarlama anlayışı yenilikçidir. Bu noktada inovasyon ve yeni pazarlama anlayışının bir şirket için önemi açığa çıkar. Bu ikisini birden kullanan şirketler rekabette başı çekerek kârdan kâra koşarlar.

 

Bu iki kavram ve sürecin önemini kavrayamayanlar ise, iflas girdabına sürüklenirler. Çünkü satıcıların ürünleri birbirinin aynısı olduğundan müşteri uygun fiyatlıyı tercih etmektedir. Bu olumsuz durumdan kurtulmanın reçetesi hem inovasyona ve hem de yeni pazarlama anlayışına gidilmesidir.

 

Müşteriyi temele alan yeni pazarlama anlayışıyla gönüllü reklam elçisi olma olgusu öne çıkmaktadır. Kulaktan kulağa pazarlama yapılarak bu olgu gün yüzüne çıkar. Bu sayede büyük reklam bütçelerine gerek de yoktur. Çünkü kitle iletişim araçları kullanılmaz ve bire bir pazarlamaya gidilir.

 

Müşterinin sıkıntıları ve istekleri göz önüne alındığında inovasyona gidilmiş olur. Burada önemli olan sürekli yeniliklere gidebilmektir. Aksi taktirde küresel köyde rekabet edilemez. Kısacası yeniliği temele alan kurum kültürüne sahip olmak gerekir. Bunun içinse yenilikçi bakış açısı kazanılması; yani kurumsal dönüşüm şarttır.

 

İnovasyon takımları mutlaka oluşturulmalıdır. Bu takımlarda ürünle ve müşteriyle ilgili sorgulamalar yapılmalıdır. Bu sayede bazı maliyetlerden de kurtulunabilir. Süreç inovasyonunda Wal Mart adlı perakende devi ciro ve kar artışını bu sayede sağlamıştır.

 

Peki, bunun dışındaki inovasyonlara gitmek ülkemiz açısından mantıklı mıdır? Hemen belirteyim düzen bozucu inovasyon dışında evet.

 

Sonuç olarak küresel köyde emtialaşmadan kaynaklı karsızlaşma sorununun çözümü yeniliği (inovasyonu) temele alan kurum kültürüne sahip olmakla mümkündür. En küçüğünden en büyüğüne tüm şirketlerin bu kültüre sahip olması ve bunun için kurumsal dönüşüme uğranması şarttır.

Check Also

Türkiye İçin Kalkınmanın Reçetesi Ne Olmalı?

Dünyada örnekleri olan bir yol izlense yeridir, diye düşünüyorum. Taiwan şirketlerinden birisi fason üretim yoluyla …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir