Pazarlama

PAZARLAMA NEDEN YENİLİKÇİ OLMAK ZORUNDA?

Maliyetlerin kontrol altına alınabilmesi ve değer zincirinin (üretim öncesinden satış sonrasına kadarki sürecin) değerlendirilebilmesi için bu şarttır. Başka bir deyişle pazarlamada pazarlama anlayışı değişmiştir; bu nedenle de yeni pazarlama anlayışı yenilikçi olmak zorundadır. Müşterinin payını arttırmak için gönüllü reklam elçisi olma yani kulaktan kulağa pazarlama olgusunu ele alalım. Müşterilerin birbirlerine …

Devamını Oku

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA

Küresel pazarda hızlı taklit etme yetenekleri geliştiğinden marka olmak yeterli mi? Hayır, çünkü yenilikte (inovasyonda) ilk olmak kadar önemli olan diğer bir nokta sürekli yeniliklere gidebilmek yani yeniliği temele alan kurum kültürüne sahip olmak. İnovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi için gerek teknolojik imkanlar elde edilmesi gerekse organizasyondan personel yönetimine dönüşüme uğranması şarttır. …

Devamını Oku

İNOVASYONA (YENİLİĞE) DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Son yıllarda inovasyonla yatar kalkar olduk. Nedir?Ne değildir? diye kafa yorar olduk. Ve bir ülke için öneminden bahsettik. Peki inovasyon (yenilik) denen şey gerçekten bir ülkenin geleceğini şekillendirebilir mi?   Evet, kalkınmada çok etkili bir şeydir. Çünkü şirketlerin kalkınması ülkenin kalkınması demektir. Kalkınmada ulusal politikalar saptanırken inovasyonun da göz önünde …

Devamını Oku

PAZARLAMA ANLAYIŞINDA RADİKAL DEĞİŞİM

Bilindiği üzere günümüzde gerek şirketler gerekse bankalar CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi = MİY) stratejilerinin önemini kavradıklarından veri ambarları ve veri madenciliği gibi tekniklerle müşterilerini takip etme (harcama alışkanlıkları vs.) imkanını elde etmişlerdir.   Ülkemizdeki şirketlerin ya da bankaların rekabet edip kârlı büyüyebilmeleri için “müşteri ilişkileri yönetimi” stratejilerini uygulamaları ve inovasyon …

Devamını Oku

STRATEJİ VE BİRE BİR PAZARLAMA CRM ADLI KİTABIN ANALİZİ

Arman KIRIM, bu kitabında bire bir pazarlamanın; satış ve pazarlamadan çok daha kapsamlı bir şey olduğunu belirterek firmanızın bunu uygulamaya karar verdiğinde ürün ve hizmetlerinizin farklı müşteri ihtiyaçlarına göre nasıl değiştirilmesi konusunda uzman olmasının zorunlu olduğunu vurgular. Ona göre kârlı müşteriler arasında farklılıkları belirleyerek işe başlamak gerekir. Kısacası O, kitlesel …

Devamını Oku

KONUMLAMANIN ŞİRKETLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Birbirinin aynı olan ürünler piyasada bolca olduğundan müşteri fiyat araştırması yaparak en uygununu almaktadır. Bu tüketici davranışını bilen satıcı da fiyat kırmaktadır. Satıcı üzerindeki fiyat baskısının ortadan kaldırılması önemli olmaktadır. Bu noktada şirketlerin pazarlama, reklam ve kampanyalarda daha etkili olabilmelerini sağlayacak olan “konumlama”ya gitmeleri zorunlu olmaktadır. Başka bir deyişle bir …

Devamını Oku

TÜRKİYE DÜZEN BOZUCU İNOVASYONA GİTMELİ Mİ?

Düzen bozucu inovasyon gelişmekte olan bir ülke açısından epey zaman, para ve yüksek teknoloji gerektirdiğinden tercih edilmemelidir. Başka bir deyişle gelişmekte olan bir ülkede bununla zaman kaybedilmemelidir.   Ülkemizde farklı bir ürüne gidilmesi (ürün inovasyonu), bir alandaki yeniliğin başka alana uygulanması (uygulama inovasyonu), maliyetlerin sistemin dışına çıkarılması (süreç inovasyonu), alt …

Devamını Oku

YENİLİK VE BİRE BİR PAZARLAMA

Değişim rüzgarlarının estiği bir dönemdeyiz. Kurumsal dönüşüme ihtiyacın olduğu bir dönemde tüm şirketlerin içinde bulunulan dönemin gereklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Yani “inovasyon”a gitmeleri (yenilik yapmaları) ve “bire bir pazarlama” yapmaları zorunlu olmaktadır. Bunları yapabilmeleri için de inovatif (yenilikçi) bakış açısı kazanmaları; bu bakış açısını kazanabilmeleri için de kurumlarını dönüşüme uğratmaları …

Devamını Oku

PAZAR PAYI MI? YOKSA MÜŞTERİ PAYI MI?

Dünyada değişim rüzgarlarının estiği kaotik bir dönemde olduğumuz açık. Bu dönemde geleneksel pazarlama paradigmasının kurallarıyla oyunu oynarsak sıfır kâr baskısıyla iflasa sürükleniriz. Bu kaotik dönemde sanayi toplumunun kurum ve kavramları kriz yaşarlar. Çünkü bunun göstergesi bunların artık görevlerini yerine getiremez olmaları yanında ifade ettikleri anlamlarıyla da değerlendirilemez olmalarıdır. İşte sanayi …

Devamını Oku