Anasayfa / Finans Kafeterya / Ekonomi / BAŞARININ ANAHTARI KURUM KÜLTÜRÜ

BAŞARININ ANAHTARI KURUM KÜLTÜRÜ

Küresel pazarda “küresel köy”de birbirine tıpa tıp benzeyen ürünler bolca olduğundan müşteri davranışları söz konusu ürünü satın alma noktasında manipüle edilememektedir. Bu durumda müşteri fiyatı daha ucuz olana yönelmektedir. Satıcı da kâr edemez duruma gelmektedir. Kısacası kârsızlaşma problemi yaşanmaktadır. Bu tür şirketlerin yeniliği temele alan bir kurum kültürüne sahip olmadıkları görülmektedir.

Müşterinin payını arttırmak için –müşterinin aynı üründen daha sık alması için- sürekli  “inovasyon”lara (“yenilik”lere) gitmek ve bire bir pazarlama yapmak; yani müşteri ilişkileri yönetimi pazarlama stratejisini uygulamak gerekmektedir. Ayrıca müşterinin söz konusu ürünü daha farklı fiyattan almasını sağlamak için de inovasyona ve bire bir pazarlamaya gitmek önemli olmaktadır. İşte yeniliği temele alan bir kurum kültürüne sahip olan şirketlerde başarı kendiliğinden gelmektedir.  Anlayacağınız başarının anahtarı yeniliği temele alan kurum kültürüdür.

Sürekli inovasyona giden ve bire bir pazarlama yapanlar için; yani yeniliği temele alan bir kurum kültürüne sahip olanlar için söz konusu ürüne kâr primi koymak ve bunu müşterinin almasını sağlamak çok kolay bir iştir. Çünkü müşterinin bu ürünlere rızası bulunmaktadır. Müşteri farklı ürünü farklı fiyattan almakta ve bu sayede ürünü satan şirket kârdan kâra koşmaktadır. Kısacası kurumsal dönüşüme uğramak şarttır.

Kurumsal dönüşümde ise, özellikle inovasyon takımları oluşturmak önemli olmaktadır. Yani her departmandan uzmanların olduğu ve değer zinciriyle ilgili 5N1K sorgulamasının yapıldığı takımlar oluşturulmalıdır. Çünkü sürekli inovasyonlara ancak bu sayede gidilebilir. Amerikan şirketi olan Wal Mart bu yolla kârını coşturmuştur. Bu örnekleri arttırmak mümkündür.

Farklı düşünen, müşterinin taleplerini temele alan, müşterinin sıkıntılarını çözen, değer zinciriyle ilgili 5N1K sorgulaması yapan, inovasyon takımlarıyla beyin fırtınası toplantısı yapan; yani yeniliği temele alan bir kurum kültürüne sahip olan şirketler başarıyı yakalayacaklardır.

Peki diyeceksiniz farklı olmak için farklı olmak mantığı doğru mu? Hayır. Bu mantık yanlış; çünkü kâr için farklılık hedeflenmelidir.  İnovasyon tanımından da anlaşılacağı üzere kârı beraberinde getiren yenilikler önemli olmaktadır. Kısacası inovasyona giderken kâr hedeflenmeli ve inovasyon takımlarında 5N1K sorgulamasında bu husus göz önüne alınmalıdır.

Emtialaşmadan kaynaklı kârsızlaşma problemini yaşamak istemeyenlerin kurumsal dönüşüme uğraması gereklidir. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Aksi taktirde iflas girdabına sürüklenirler. Yeniliği temele alan bir kurum kültürüne sahip olanlar için böyle bir problem yoktur.

İşte tüm bu hususları gözeten şirketler yeniliği temele alan kurum kültürüne sahiptir. Bu kültüre –yeniliği temele alan kurum kültürüne- sahip olanlar da başarıyı yakalamaktadırlar. Başka bir deyişle başarının anahtarı, yeniliği temele alan kurum kültürü olmaktadır.

Check Also

Tarımda Kendine Yeten Bir Ülke Olmak Artık Hayal Mi?

Yanlış tarım politikaları nedeniyle kiminiz bu soruya evet diyebilir.  Esasında bu soruya hayır demek mümkün …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir